westboswinkel

Wijkprogramma 2014

De wijkscan 2013 laat voor de wijk West Boswinkel, ondanks de bezuinigingen, een relatief groene, schone, leefbare en veilige wijk zien.

Lees meer...

Opschoonactie NL Doe dag

Zaterdag 21 maart 2015 kwamen er circa 100 / 125 mensen uit de wijk Boswinkel bij elkaar voor een schoonmaakactie in de wijk. Eerder, o. a. bv. via flyeren, waren buurtgenoten uit de wijk benaderd om deel te nemen aan de actie. Naast ons FC Kip team was er deze dag ook team West-site die mee geholpen heeft en hiernaast was er nog een handvol jongeren die ook via het jongerenwerk hebben meegeholpen. Dus al met al was het een mooie opkomst. De dag begon met eerst een inloop in wijkcentrum ‘t Ni-je Terphoes met wat drinken en lekkers en een speech van de wethouder uit Enschede west.

van oud logo naar nieuw logo